shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.398.416
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 december 2022
Begindatum:26 december 2022
Naam:JoM-D Consulting
Naam in het Frans, sinds 26 december 2022
Adres van de zetel: Charreau-de-Dréhance 21
5500 Dinant
Sinds 26 december 2022
Telefoonnummer:
+32476224785 Sinds 26 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jo.meyfroidt@live.beSinds 26 december 2022
jo.meyfroidt@live.beSinds 26 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 26 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Meyfroidt ,  Jean-Olivier  Sinds 26 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 26 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 december 2022
 
 

Toelatingen

Accountant of fiscaal accountant
Sinds 7 februari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 26 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug