shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.414.054
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 december 2022
Begindatum:27 december 2022
Naam:AD Aménagements
Naam in het Frans, sinds 27 december 2022
Adres van de zetel: Rue Massy(BOD) 69
4537 Verlaine
Sinds 27 december 2022
Telefoonnummer:
+32473693644 Sinds 27 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
demarcin.pj@hotmail.comSinds 27 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Demarcin ,  Aurélien  Sinds 27 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 27 december 2022
Btw 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 27 december 2022
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 27 december 2022
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 27 december 2022
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 27 december 2022
Btw 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 27 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug