shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.425.041
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 december 2022
Begindatum:27 december 2022
Naam:IOwnFleet
Naam in het Frans, sinds 27 december 2022
Afkorting: IOFleet
Naam in het Frans, sinds 27 december 2022
Adres van de zetel: Rue Biche les Prés 12
4870 Trooz
Sinds 27 december 2022
Telefoonnummer:
0483072402 Sinds 27 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
mreymen@iofleet.beSinds 27 december 2022
Webadres:
www.iofleet.be Sinds 27 december 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Russica ,  Alexandre  Sinds 27 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 28 augustus 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 27 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 27 december 2022
Btw 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 27 december 2022
Btw 2008  45.192  -  Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 27 december 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 28 augustus 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug