shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.442.164
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 december 2022
Begindatum:27 december 2022
Naam:RHXP
Naam in het Frans, sinds 27 december 2022
Adres van de zetel: En Petite Foxhalle 239
4040 Herstal
Sinds 27 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Hella ,  Renaud  Sinds 27 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 27 december 2022
Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 27 december 2022
Btw 2008  68.321  -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 27 december 2022
Btw 2008  68.322  -  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 27 december 2022
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 27 december 2022
Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 27 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug