shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.466.613
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 2022
Begindatum:28 december 2022
Naam:IMMIROC
Naam in het Frans, sinds 28 december 2022
Adres van de zetel: Rue de l'Eglise(MOI) 18
5060 Sambreville
Sinds 28 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Hammond ,  Nii-Quaye  Sinds 28 december 2022
Bestuurder Vilim ,  Véronique  Sinds 28 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 september 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 28 december 2022
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 28 december 2022
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 28 december 2022
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 28 december 2022
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 28 december 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 28 december 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.101 -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 19 september 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug