shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.489.575
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 2022
Begindatum:28 december 2022
Naam:Eeram Autos
Naam in het Frans, sinds 28 december 2022
Commerciële Naam:Eeram Autos
Naam in het Frans, sinds 28 december 2022
Adres van de zetel: Rue de Saint-Hubert 18   bus A
5580 Rochefort
Sinds 28 december 2022
Telefoonnummer:
+32491121673 Sinds 28 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
2ememaree@hotmail.beSinds 28 december 2022
2ememaree@hotmail.beSinds 28 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Marée ,  Hervé  Sinds 28 december 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Marée ,  Hervé  Sinds 28 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2023
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 9 januari 2023
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 9 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 januari 2023
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 9 januari 2023
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 9 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 28 december 2022
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 28 december 2022
Btw 2008  45.205  -  Bandenservicebedrijven
Sinds 28 december 2022
Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 28 december 2022
Btw 2008  49.320  -  Exploitatie van taxi's
Sinds 28 december 2022
Btw 2008  77.110  -  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Sinds 28 december 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.201 -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 februari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug