shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.548.270
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 2022
Begindatum:29 december 2022
Naam:GC Neffe Travaux
Naam in het Frans, sinds 29 december 2022
Adres van de zetel: Charreau-de-Neffe 101
5500 Dinant
Sinds 29 december 2022
Telefoonnummer:
+3282226156 Sinds 29 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
crespin.anne@hotmail.comSinds 29 december 2022
crespin.anne@hotmail.comSinds 29 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 29 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Crespin ,  Gérard  Sinds 29 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2023
 
Ruwbouw
Sinds 12 januari 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 12 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 januari 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 12 januari 2023
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 12 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 29 december 2022
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 29 december 2022
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 29 december 2022
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 29 december 2022
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 29 december 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 29 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug