shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.667.145
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 januari 2023
Begindatum:3 januari 2023
Naam:ALL X CLEAN
Naam in het Frans, sinds 3 januari 2023
Adres van de zetel: Rue Heuschen 11
4840 Welkenraedt
Sinds 3 januari 2023
Telefoonnummer:
+32498674845 Sinds 3 januari 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@allxclean.beSinds 3 januari 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ernst ,  Alexandre  Sinds 3 januari 2023
Bestuurder Lautermann ,  Céline  Sinds 3 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 10 januari 2023
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 januari 2023
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 10 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 3 januari 2023
Btw 2008  13.300  -  Textielveredeling
Sinds 3 januari 2023
Btw 2008  14.130  -  Vervaardiging van andere bovenkleding
Sinds 3 januari 2023
Btw 2008  47.820  -  Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
Sinds 3 januari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.220 -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 februari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug