shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.733.263
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 januari 2023
Begindatum:4 januari 2023
Naam:LONDON
Naam in het Frans, sinds 4 januari 2023
Adres van de zetel: Chaussée de Theux 79
4802 Verviers
Sinds 4 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder London ,  Kévin  Sinds 4 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 januari 2023
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 6 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 januari 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 6 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 6 januari 2023
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 6 januari 2023
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 6 januari 2023
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 6 januari 2023
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 6 januari 2023
Btw 2008  47.527  -  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 6 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug