shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.875.397
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 januari 2023
Begindatum:9 januari 2023
Naam:MPOOLCOVER
Naam in het Frans, sinds 9 januari 2023
Adres van de zetel: Rue Haute(MEL) 2
4633 Soumagne
Sinds 9 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
mpoolcover@icloud.comSinds 9 januari 2023
Webadres:
www.mpoolcover.com Sinds 9 januari 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Mariano ,  Jorge  Sinds 9 januari 2023
Gedelegeerd bestuurder Mariano ,  Jorge  Sinds 9 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 januari 2023
Vrijstelling
Sinds 24 januari 2023
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 24 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 10 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 januari 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 24 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 10 januari 2023
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 10 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug