shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.915.880
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 januari 2023
Begindatum:9 januari 2023
Naam:CLT TERRASSEMENTS
Naam in het Frans, sinds 9 januari 2023
Afkorting: CLT
Naam in het Frans, sinds 9 januari 2023
Adres van de zetel: Rue Fond de Soheit 32
4557 Tinlot
Sinds 9 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
terrassementclaessens@gmail.comSinds 9 januari 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Claessens ,  Cindy  Sinds 9 januari 2023
Bestuurder Piot ,  Gregory  Sinds 9 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 januari 2023
 
Ruwbouw
Sinds 22 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 7 februari 2024
Onderworpen aan btw
Sinds 9 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 januari 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 22 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 januari 2023
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 9 januari 2023
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 9 januari 2023
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 9 januari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.120 -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 7 februari 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug