shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.923.701
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 januari 2023
Begindatum:9 januari 2023
Naam:ECODEPOL
Naam in het Frans, sinds 9 januari 2023
Adres van de zetel: Chaussée de Wavre(WAN) 339
4520 Wanze
Sinds 9 januari 2023
Telefoonnummer:
+3285314918 Sinds 9 januari 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@ecodepol.beSinds 9 januari 2023
info@ecodepol.beSinds 9 januari 2023
Webadres:
www.ecodepol.be Sinds 9 januari 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Desmedt ,  Guy  Sinds 9 januari 2023
Bestuurder Fontenelle ,  Rachèle  Sinds 9 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 juli 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 9 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  39.000  -  Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 9 januari 2023
Btw 2008  25.290  -  Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
Sinds 9 januari 2023
Btw 2008  37.000  -  Afvalwaterafvoer
Sinds 9 januari 2023
Btw 2008  38.120  -  Inzameling van gevaarlijk afval
Sinds 9 januari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.220 -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 10 juli 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug