shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0797.608.828
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 januari 2023
Begindatum:25 januari 2023
Naam:THERMOFLUX
Naam in het Nederlands, sinds 25 januari 2023
Adres van de zetel: Z. 3 Doornveld 140-149   bus 8.A.0
1731 Asse
Sinds 25 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Nassir-Sahli ,  Younes  Sinds 25 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 januari 2024
Onderworpen aan btw
Sinds 25 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 februari 2023
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 25 januari 2023
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 25 januari 2023
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 25 januari 2023
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 25 januari 2023
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 25 januari 2023
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 25 januari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 22 januari 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug