shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0797.075.130
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 januari 2023
Begindatum:12 januari 2023
Naam:CAFE DES SPORTS
Naam in het Frans, sinds 12 januari 2023
Afkorting: CDS
Naam in het Frans, sinds 12 januari 2023
Adres van de zetel: Chemin des Sources(WP) 12
5100 Namur
Sinds 12 januari 2023
Telefoonnummer:
+32475841484 Sinds 12 januari 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
cdseghezee@gmail.comSinds 12 januari 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Antignac ,  Marina  Sinds 12 januari 2023
Bestuurder Lejeune ,  Guy  Sinds 12 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 april 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 februari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 februari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 5 april 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug