shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0797.161.638
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 januari 2023
Begindatum:13 januari 2023
Naam:GOOD VIBES KITCHEN
Naam in het Frans, sinds 13 januari 2023
Adres van de zetel: Rue des Visoules, Noville 13
5310 Eghezée
Sinds 13 januari 2023
Telefoonnummer:
+3281980032 Sinds 13 januari 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
vbertrand@vandenborrekitchen.beSinds 13 januari 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bertrand ,  Vincent  Sinds 13 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 april 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 13 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 januari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.591 -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 17 april 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 21 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug