shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0797.192.916
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 januari 2023
Begindatum:16 januari 2023
Naam:HANNUT COOLING
Naam in het Frans, sinds 16 januari 2023
Adres van de zetel: Rue de l'Europe 17A
4280 Hannut
Sinds 17 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0831.083.825   Sinds 16 januari 2023
Bestuurder 0891.043.186   Sinds 16 januari 2023
Vaste vertegenwoordiger Bangels ,  Christophe  (0831.083.825)   Sinds 16 januari 2023
Vaste vertegenwoordiger Stassen ,  Michel  (0891.043.186)   Sinds 16 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 februari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 16 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 februari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 februari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.630  -  Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
Sinds 16 januari 2023
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 16 januari 2023
Btw 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 16 januari 2023
Btw 2008  52.249  -  Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Sinds 16 januari 2023
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 16 januari 2023
Btw 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 16 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug