shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0797.287.243
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 januari 2023
Begindatum:17 januari 2023
Naam:CD PISCINES
Naam in het Frans, sinds 17 januari 2023
Adres van de zetel: Rue des Dièleux(WD) 3
5100 Namur
Sinds 17 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Doneux ,  Christophe  Sinds 17 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 31 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  21.100  -  Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
Sinds 17 januari 2023
Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 17 januari 2023
Btw 2008  42.919  -  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 17 januari 2023
Btw 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 17 januari 2023
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 17 januari 2023
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 17 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug