shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0797.299.220
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 januari 2023
Begindatum:17 januari 2023
Naam:MSPJ
Naam in het Frans, sinds 17 januari 2023
Adres van de zetel: Rue Docteur Séverin(VEL) 68
5060 Sambreville
Sinds 6 juli 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
scavone_michele@hotmail.comSinds 17 januari 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Scavone ,  Michele  Sinds 17 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2024
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 februari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 17 januari 2023
Btw 2008  02.100  -  Bosbouw
Sinds 17 januari 2023
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 17 januari 2023
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 17 januari 2023
Btw 2008  77.210  -  Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
Sinds 17 januari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.300 -  Landschapsverzorging
Sinds 1 februari 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug