shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0797.325.548
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 januari 2023
Begindatum:18 januari 2023
Naam:LURKIN CARRELAGE
Naam in het Frans, sinds 18 januari 2023
Adres van de zetel: Les-Fuaux, Dorinne 15
5530 Yvoir
Sinds 18 januari 2023
Telefoonnummer:
+32479774159 Sinds 18 januari 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
lurkin-jonathan@hotmail.comSinds 18 januari 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lurkin ,  Jonathan  Sinds 18 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 januari 2023
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 26 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 18 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 januari 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 26 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 18 januari 2023
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 18 januari 2023
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 18 januari 2023
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 18 januari 2023
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 18 januari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.331 -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 maart 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug