shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0797.358.608
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 januari 2023
Begindatum:19 januari 2023
Naam:Nanou Photographie
Naam in het Frans, sinds 19 januari 2023
Adres van de zetel: Rue des Aiselies 103
6040 Charleroi
Sinds 19 januari 2023
Telefoonnummer:
+32498403641 Sinds 19 januari 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
nanouphotographie@gmail.comSinds 19 januari 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Thiran ,  Anne-Françoise  Sinds 19 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.782  -  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels
Sinds 19 januari 2023
Btw 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 19 januari 2023
Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 19 januari 2023
Btw 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 19 januari 2023
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 19 januari 2023
Btw 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 19 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug