shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0797.362.665
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 januari 2023
Begindatum:19 januari 2023
Naam:TANGHE ESPACE VERT
Naam in het Frans, sinds 19 januari 2023
Adres van de zetel: Rue des Bluets 11   bus 1
4100 Seraing
Sinds 19 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Tanghe ,  Sébastien  Sinds 19 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 februari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 februari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 februari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 19 januari 2023
Btw 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 19 januari 2023
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 19 januari 2023
Btw 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 19 januari 2023
Btw 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 19 januari 2023
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 19 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug