shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0797.451.648
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 januari 2023
Begindatum:20 januari 2023
Naam:STI
Naam in het Frans, sinds 20 januari 2023
Adres van de zetel: Fontaines(Cle) 114   bus A
4480 Engis
Sinds 20 januari 2023
Telefoonnummer:
+32495299290 Sinds 20 januari 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
sti.sensi@gmail.comSinds 20 januari 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Sensi ,  Jean  Sinds 20 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 januari 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 27 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 20 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 januari 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 27 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 20 januari 2023
Btw 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 20 januari 2023
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 20 januari 2023
Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 20 januari 2023
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 20 januari 2023
Btw 2008  82.190  -  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 20 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug