shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0797.458.774
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 januari 2023
Begindatum:20 januari 2023
Naam:François Renard Consulting
Naam in het Frans, sinds 20 januari 2023
Afkorting: Fr.R.C.
Naam in het Frans, sinds 20 januari 2023
Adres van de zetel: Rue des Pages(OTP) 5
4210 Burdinne
Sinds 20 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Renard ,  François  Sinds 20 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 januari 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 27 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 30 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 januari 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 27 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.160  -  Teelt van vezelgewassen
Sinds 30 januari 2023
Btw 2008  02.400  -  Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
Sinds 30 januari 2023
Btw 2008  36.000  -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 30 januari 2023
Btw 2008  37.000  -  Afvalwaterafvoer
Sinds 30 januari 2023
Btw 2008  39.000  -  Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 30 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug