shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0797.678.906
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 januari 2023
Begindatum:26 januari 2023
Naam:JVB-Cars
Naam in het Frans, sinds 24 maart 2023
Adres van de zetel: Rue Grande, Le Roux 52   bus C
5070 Fosses-la-Ville
Sinds 26 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
s.digiugno@bureauvp.beSinds 26 januari 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 26 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Bulut ,  Berkan  Sinds 24 maart 2023
Zaakvoerder Dardenne ,  Valentin  Sinds 26 januari 2023
Zaakvoerder Kabeya ,  Jonathan  Sinds 26 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2023
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 1 februari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 26 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 februari 2023
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 1 februari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 26 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug