shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0797.709.588
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 januari 2023
Begindatum:27 januari 2023
Naam:DG CUISINE
Naam in het Frans, sinds 27 januari 2023
Adres van de zetel: Rue de l'escadron 609 28
4300 Waremme
Sinds 27 januari 2023
Telefoonnummer:
+32493508012 Sinds 27 januari 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@dgcuisine.beSinds 27 januari 2023
Webadres:
www.dgcuisine.be Sinds 27 januari 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Collard ,  Marie  Sinds 27 januari 2023
Bestuurder Gillon ,  David  Sinds 27 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 3 februari 2023
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 februari 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 3 februari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 27 januari 2023
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 27 januari 2023
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 27 januari 2023
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 27 januari 2023
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 27 januari 2023
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 27 januari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 maart 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug