shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0798.245.563
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 2023
Begindatum:8 februari 2023
Naam:NOUVEAU CASH
Naam in het Frans, sinds 8 februari 2023
Adres van de zetel: Potiérue 8
4000 Liège
Sinds 8 februari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 februari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bahfir ,  Baya  Sinds 8 februari 2023
Bestuurder Bahfir ,  Mahdi  Sinds 8 februari 2023
Bestuurder Medjkane ,  Ahmed  Sinds 8 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 juli 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 8 februari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 februari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 8 februari 2023
Btw 2008  46.520  -  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 8 februari 2023
Btw 2008  47.420  -  Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 februari 2023
Btw 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 8 februari 2023
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 8 februari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.793 -  Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
Sinds 25 juli 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 februari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug