shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0798.308.713
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 februari 2023
Begindatum:10 februari 2023
Naam:S.G. DEPANNAGE
Naam in het Frans, sinds 10 februari 2023
Adres van de zetel: Rue Vinâve 17
4030 Liège
Sinds 30 september 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 10 februari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Gjekaj ,  Suad  Sinds 10 februari 2023
Zaakvoerder Ismaili ,  Afrim  Sinds 10 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 februari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 10 februari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  52.210 -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 maart 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug