shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0798.450.748
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 februari 2023
Begindatum:14 februari 2023
Naam:BELBOOM-COLLINGE
Naam in het Frans, sinds 14 februari 2023
Adres van de zetel: Les Ernichamps 20
4970 Stavelot
Sinds 14 februari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
belboom.hni@gmail.comSinds 14 februari 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 februari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Belboom ,  Michaël  Sinds 14 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 april 2023
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 27 april 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 april 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 27 april 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 april 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 14 februari 2023
Btw 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 14 februari 2023
Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 14 februari 2023
Btw 2008  43.342  -  Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 14 februari 2023
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 14 februari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 februari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug