shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0798.901.601
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 februari 2023
Begindatum:27 februari 2023
Naam:THE RED FACTORY
Naam in het Frans, sinds 27 februari 2023
Adres van de zetel: Rue Grande 133   bus 1
5500 Dinant
Sinds 27 februari 2023
Telefoonnummer:
+32495300453 Sinds 27 februari 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
theredfactory01@gmail.comSinds 27 februari 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 februari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Moreno Muniz ,  Carina  Sinds 27 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 april 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 27 februari 2023
Btw 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 27 februari 2023
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 27 februari 2023
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 27 februari 2023
Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 27 februari 2023
Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 27 februari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 februari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug