shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0798.902.886
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 februari 2023
Begindatum:27 februari 2023
Naam:DAMIEN CAMBRON TERRASSEMENTS
Naam in het Frans, sinds 27 februari 2023
Adres van de zetel: Rue L. Maréchal 144
4360 Oreye
Sinds 27 februari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
cambron.damien@gmail.comSinds 27 februari 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 februari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cambron ,  Damien  Sinds 27 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 april 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 april 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 april 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 27 februari 2023
Btw 2008  42.130  -  Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 27 februari 2023
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 27 februari 2023
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 27 februari 2023
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 27 februari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.120 -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 april 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 februari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug