shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0799.813.005
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 maart 2023
Begindatum:22 maart 2023
Naam:NG INFRA
Naam in het Frans, sinds 22 maart 2023
Adres van de zetel: Roiseleux 13/A
4890 Thimister-Clermont
Sinds 22 maart 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gillet ,  Thomas  Sinds 22 maart 2023
Bestuurder Nguyen ,  Van  Sinds 22 maart 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Gillet ,  Thomas  Sinds 22 maart 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Nguyen ,  Van  Sinds 22 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 april 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 april 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 april 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  66.210  -  Risicoanalisten en schadetaxateurs
Sinds 22 maart 2023
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 22 maart 2023
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 22 maart 2023
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 22 maart 2023
Btw 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 22 maart 2023
Btw 2008  71.122  -  Landmeters
Sinds 22 maart 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 maart 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug