shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0799.878.133
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 maart 2023
Begindatum:23 maart 2023
Naam:MARCHAL ELEC
Naam in het Frans, sinds 23 maart 2023
Adres van de zetel: Rue des Temples 43
4257 Berloz
Sinds 23 maart 2023
Telefoonnummer:
0474931563 Sinds 23 maart 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
marchalelec@outlook.beSinds 23 maart 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Marchal ,  Christophe  Sinds 23 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 maart 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 31 maart 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 april 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 31 maart 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 maart 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 23 maart 2023
Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 23 maart 2023
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 23 maart 2023
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 23 maart 2023
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 23 maart 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 maart 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug