shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0799.913.666
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 maart 2023
Begindatum:24 maart 2023
Naam:TEMPO INSIGHT
Naam in het Frans, sinds 24 maart 2023
Adres van de zetel: Rue des Mayeurs 30
4287 Lincent
Sinds 24 maart 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Defêche ,  François  Sinds 24 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 maart 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 maart 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 maart 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 24 maart 2023
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 24 maart 2023
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 24 maart 2023
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 24 maart 2023
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 24 maart 2023
Btw 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 24 maart 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 maart 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug