shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0800.232.380
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 2023
Begindatum:31 maart 2023
Naam:GATHY
Naam in het Frans, sinds 31 maart 2023
Adres van de zetel: Rue Cizée(H) 17
5370 Havelange
Sinds 31 maart 2023
Telefoonnummer:
+32495770649 Sinds 31 maart 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
srlgathyfrancois@gmail.comSinds 31 maart 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gathy ,  François  Sinds 31 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 april 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 26 april 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 april 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 26 april 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 april 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 april 2023
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 april 2023
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 april 2023
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 1 april 2023
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 april 2023
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 1 april 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug