shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0800.234.360
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 2023
Begindatum:31 maart 2023
Naam:D-fool 3F
Naam in het Frans, sinds 31 maart 2023
Adres van de zetel: Rue du Prâle(MAR) 7D
4210 Burdinne
Sinds 31 maart 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.d-fool.com Sinds 31 maart 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 april 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 mei 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 april 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 april 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  93.212  -  Exploitatie van pret- en themaparken
Sinds 1 april 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  93.212 -  Exploitatie van pret- en themaparken
Sinds 3 mei 2023
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 485.200,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 maart 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug