shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0800.323.640
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 april 2023
Begindatum:3 april 2023
Naam:HORSE FACILITIES
Naam in het Frans, sinds 3 april 2023
Adres van de zetel: Rue Raymond Pasleau 12A
4280 Hannut
Sinds 3 april 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 april 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Veerman ,  Rémy  Sinds 3 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 april 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 april 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 3 april 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 april 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 april 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 3 april 2023
Btw 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 3 april 2023
Btw 2008  38.329  -  Terugwinning van overig gesorteerd afval
Sinds 3 april 2023
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 3 april 2023
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 3 april 2023
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 3 april 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 3 april 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 april 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug