shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0800.529.221
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 april 2023
Begindatum:6 april 2023
Naam:BEL-JIC Financial SRL
Naam in het Frans, sinds 6 april 2023
Adres van de zetel: Rue Surhuy 5
5340 Gesves
Sinds 6 april 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bel-jic_financial@outlook.comSinds 6 april 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 april 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Masquelier ,  Bruno  Sinds 6 april 2023
Bestuurder Spitaels ,  Catherine  Sinds 6 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 april 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 april 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 april 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  66.191 -  Agenten en makelaars in bankdiensten
Sinds 1 juli 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 april 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug