shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0800.578.117
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 april 2023
Begindatum:7 april 2023
Naam:KISS KISS PROD
Naam in het Frans, sinds 7 april 2023
Adres van de zetel: Clos du Bois de Pontisse 13
4040 Herstal
Sinds 7 april 2023
Telefoonnummer:
+32497417293 Sinds 7 april 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bacci2006@hotmail.comSinds 7 april 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 april 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Tropea ,  Domenico  Sinds 7 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 2 februari 2024
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 april 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 7 april 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 april 2023
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 2 februari 2024
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 april 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 7 april 2023
Btw 2008  79.120  -  Reisorganisatoren
Sinds 7 april 2023
Btw 2008  79.909  -  Overige reserveringsactiviteiten
Sinds 7 april 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 april 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug