shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0800.656.707
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 april 2023
Begindatum:12 april 2023
Naam:Mulle & Cie
Naam in het Frans, sinds 12 april 2023
Adres van de zetel: Les Digues 7
4910 Theux
Sinds 12 april 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 april 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Andrien ,  Geoffrey  Sinds 12 april 2023
Bestuurder Mulle ,  Maite  Sinds 12 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 juni 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 mei 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 april 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.762  -  Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 mei 2023
Btw 2008  46.110  -  Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten
Sinds 1 mei 2023
Btw 2008  46.212  -  Groothandel in veevoeders
Sinds 1 mei 2023
Btw 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 1 mei 2023
Btw 2008  47.761  -  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 mei 2023
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 mei 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.762 -  Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
Sinds 12 juni 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 april 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug