shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0801.621.955
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 mei 2023
Begindatum:10 mei 2023
Naam:BATI-HOME INVEST
Naam in het Frans, sinds 10 mei 2023
Afkorting: BHI
Naam in het Frans, sinds 10 mei 2023
Adres van de zetel: Rue de Battice(BER) 37
4607 Dalhem
Sinds 10 mei 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 mei 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Laguesse ,  Laurent  Sinds 10 mei 2023
Bestuurder Troisfontaine ,  Laurent  Sinds 10 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 juli 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 juli 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 juli 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 juli 2023
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 juli 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 mei
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 mei 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug