shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0801.941.758
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 mei 2023
Begindatum:22 mei 2023
Naam:INSILICARE
Naam in het Frans, sinds 22 mei 2023
Adres van de zetel: Rue de la Chaîne 68
4000 Liège
Sinds 22 mei 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.insilicare.be Sinds 22 mei 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 mei 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Uyttendaele ,  Vincent  Sinds 22 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 juni 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 22 mei 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 juni 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 juni 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  72.200  -  Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
Sinds 22 mei 2023
Btw 2008  26.600  -  Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
Sinds 22 mei 2023
Btw 2008  58.290  -  Overige uitgeverijen van software
Sinds 22 mei 2023
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 22 mei 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 mei 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug