shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0801.994.614
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 mei 2023
Begindatum:23 mei 2023
Naam:P.R. PARTNERS
Naam in het Frans, sinds 23 mei 2023
Adres van de zetel: Boulevard Gustave-Kleyer 103/A
4000 Liège
Sinds 23 mei 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 mei 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Mahay ,  Jyoti  Sinds 25 mei 2023
Bestuurder Mahay ,  Parminder  Sinds 23 mei 2023
Bestuurder X X X ,  Pal  Sinds 25 mei 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur X X X ,  Pal  Sinds 25 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 juni 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 juni 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 25 mei 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 juni 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 juni 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.206  -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 25 mei 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.206 -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 6 juni 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 mei 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug