shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0802.594.430
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 juni 2023
Begindatum:9 juni 2023
Naam:PRO JECTION
Naam in het Frans, sinds 9 juni 2023
Adres van de zetel: Rue Louis Biérin 8
4860 Pepinster
Sinds 9 juni 2023
Telefoonnummer:
+32475466287 Sinds 9 juni 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
christian.kairis@skynet.beSinds 9 juni 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 juni 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dessaucy ,  Jonathan  Sinds 9 juni 2023
Bestuurder Kairis ,  Christian  Sinds 9 juni 2023
Bestuurder Milon ,  Jody  Sinds 9 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2023
 
Ruwbouw
Sinds 18 juli 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 18 juli 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 juli 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 18 juli 2023
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 18 juli 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juli 2023
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2023
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2023
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juli 2023
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 juli 2023
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 juli 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 juni 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug