shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0803.205.134
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juni 2023
Begindatum:27 juni 2023
Naam:WEK CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 27 juni 2023
Adres van de zetel: Rue Champ des Courses 13
4690 Bassenge
Sinds 27 juni 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
wekconstruction@gmail.comSinds 27 juni 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 juni 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0454.546.453   Sinds 27 juni 2023
Bestuurder El Kar ,  Walid  Sinds 27 juni 2023
Vaste vertegenwoordiger Péters ,  Jean  (0454.546.453)   Sinds 27 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 juli 2023
 
Ruwbouw
Sinds 3 juli 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 november 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 juli 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 3 juli 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 juli 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2023
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 juli 2023
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.994 -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 10 november 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug