shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0803.446.842
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 2023
Begindatum:30 juni 2023
Naam:WILLSON
Naam in het Frans, sinds 30 juni 2023
Adres van de zetel: Rue des 600 Franchimontois 53
4910 Theux
Sinds 30 juni 2023
Telefoonnummer:
+32496545353 Sinds 30 juni 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
william.bocken@gmail.comSinds 30 juni 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 juni 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Baroni ,  Sonia  Sinds 30 juni 2023
Bestuurder Bocken ,  William  Sinds 30 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 juli 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 7 juli 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 juli 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 7 juli 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 juli 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 30 juni 2023
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 30 juni 2023
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 30 juni 2023
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 30 juni 2023
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 30 juni 2023
Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 30 juni 2023
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 30 juni 2023
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 30 juni 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 juni 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug