shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0804.313.706
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juli 2023
Begindatum:27 juli 2023
Naam:BERGATECH
Naam in het Frans, sinds 27 juli 2023
Adres van de zetel: Rue du Bonijoux,Boneffe 30
5310 Eghezée
Sinds 27 juli 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 27 juli 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Goenen ,  Gabriele  Sinds 27 juli 2023
Zaakvoerder Hotat ,  Benoit  Sinds 27 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 september 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 september 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 augustus 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 27 juli 2023
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 27 juli 2023
Btw 2008  74.300  -  Vertalers en tolken
Sinds 27 juli 2023
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 27 juli 2023
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 27 juli 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug