shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0805.174.234
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 augustus 2023
Begindatum:28 augustus 2023
Naam:KN PRO ENERGIE
Naam in het Frans, sinds 28 augustus 2023
Adres van de zetel: Rue Remy Damas 118
4400 Flémalle
Sinds 28 augustus 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.knproenergie.com Sinds 28 augustus 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 augustus 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lakhlifi ,  Kevin  Sinds 28 augustus 2023
Bestuurder Mikolajczyk ,  Nicolas  Sinds 28 augustus 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 22 september 2023
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 september 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 22 september 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 22 september 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 september 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 22 september 2023
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 22 september 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 september 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 22 september 2023
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 22 september 2023
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 22 september 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 augustus 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug