shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0805.209.668
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 augustus 2023
Begindatum:29 augustus 2023
Naam:Confort production
Naam in het Frans, sinds 29 augustus 2023
Adres van de zetel: Rue Fond de Chavée 1   bus A
4218 Héron
Sinds 29 augustus 2023
Telefoonnummer:
+32479763015 Sinds 29 augustus 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ldconfort@outlook.comSinds 29 augustus 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 augustus 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Daussaint ,  Lory  Sinds 29 augustus 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 1 september 2023
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2023
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 september 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 1 september 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 29 augustus 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 september 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 september 2023
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 september 2023
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 1 september 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 29 augustus 2023
Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 29 augustus 2023
Btw 2008  42.211  -  Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 29 augustus 2023
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 29 augustus 2023
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 29 augustus 2023
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 29 augustus 2023
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 29 augustus 2023
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 28 september 2023
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 29 augustus 2023
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 29 augustus 2023
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 29 augustus 2023
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 29 augustus 2023
Btw 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 29 augustus 2023
Btw 2008  47.599  -  Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 29 augustus 2023
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 29 augustus 2023
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 29 augustus 2023
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 29 augustus 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug