shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0805.963.201
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 september 2023
Begindatum:18 september 2023
Naam:VERSUM
Naam in het Frans, sinds 18 september 2023
Adres van de zetel: Rue Marquise(REM) 13   bus F
4350 Remicourt
Sinds 18 september 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 september 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Rakotondrabary ,  Aina  Sinds 18 september 2023
Bestuurder Randriana ,  Tahin  Sinds 18 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 september 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 18 september 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 september 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 september 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 18 september 2023
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 18 september 2023
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 18 september 2023
Btw 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 18 september 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 september 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug