shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0806.494.622
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 november 2022
Begindatum:22 september 2008
Naam:DELAUNOIT GROUP REAL ESTATE
Naam in het Frans, sinds 22 september 2008
Adres van de zetel: Rue du Berlaimont(FL) 35
6220 Fleurus
Sinds 1 januari 2022
Telefoonnummer:
+32493793208 Sinds 1 januari 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
dgre@delaunoit.beSinds 1 januari 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 september 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Adam ,  Pascale  Sinds 22 september 2008
Zaakvoerder (2) Delaunoit ,  Jacques  Sinds 22 september 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2017
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  68.321  -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 april 2017
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 april 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug